top of page

Ontwerp schoolcampus Sint Jan Hoensbroek

2015  (11.000m2)

Opgave voor het opstellen van een ruimtelijke visie/ masterplan voor de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van de school. Het plan voorziet in een centraal gelegen Aula met Collegezaal met belendend daaraan een openlucht theater. Hierdoor worden de  binnen- en buitenruimte van de school sterk met elkaar verbonden. De leer- en werkomgeving is rondom deze centraal gelegen schoolfuncties gesitueerd, en alles is daarbij gericht op de ontwikkeling maximale ondersteuning van de leerlingen.

Na de presentatie van dit ruimtelijk plan aan het College van Burgemeester en Wethouders en alle belanghebbende partners in Parkstad Heerlen, is er toestemming gegeven voor de aanbesteding van dit project, en zijn de benodigde financiële middelen vanuit de Gemeente en de school stichting vrij gekomen.

bottom of page